Click Here for the 2013 Socio-Economic Report
Mayo 2013 - Estudio Sobre El Impacto Socio-Econ�mico
De La Mina De Corcoesto


2011 Avaliación Económica Preliminar positiva para o Proxecto de Ouro de Corcoesto

17 de Novembro de 2011 Edgewater anunciar os resultados da Avaliación Económica Preliminar ("AEP") sobre o seu proxecto de ouro de Corcoesto, 100% da súa propiedade, en Galicia, España.

Datos importantes dun Caso Base

Produci�n Media Anual de Ouro 102,000/oz
Media de Ingresos Anuais Netos (US$) 60.0 Mill�ns
Valor Actual Neto de vida da mina (VAN) (US$) (5%) 206 Mill�ns
Taxa Interna de Retorno antes de impostos (TIR) 24%
Amortizaci�n (anos) antes de impostos 3.4
Custo capital inicial para ceo aberto e subterr�nea (US$) 135 Mill�ns
Custo anual medio (US$/oz) 713
Combinado operaci�n a ceo aberto e subterr�nea 9.9 anos vida da mina


Modelos financeiros antes de impostos

O modelo financeiro antes de impostos contemplouse usando o prezo do ouro dun caso base a $ 1300 por onza e unha taxa de cambio de 1,38 euros/US$. A avaliación económica do caso base ten unha TIR do 24%, unha recuperación do investimento de capital en 3,4 anos e un VAN de $ 206 millóns a unha taxa de desconto do 5%.

Na seguinte táboa detállase a sensibilidade para dous prezos adicionais do metal:

Modelo financeiro antes de impostos
   Unidades Escenarios de prezos do metal
(Caso Base)
Ouro US$/oz 1,100 1,300 1,500
VAN 5% 71 206 340
Amortizaci�n A�os 5.6 3.4 2.5
TIR % 12 24 34

Os Custos do Capital Inicial para a mina e a planta estímanse en 135 millóns, cun capital adicional de $9 millóns para sondaxes, $1.5 millóns para comprar parte do Royalti de Lundin, e $25 millóns (17.5%) para continxencias. Un capital de traballo de $12.5 millóns, un capital de mantemento de $33 millóns e tamén se inclúen uns custos de restauración e clausura de $10.5 millóns na avaliación económica anterior.

La tasa del impuesto de sociedades español es del 30%, pero el impacto de los impuestos sobre el proyecto sería mucho menos después de provisiones por depreciación, y la estructura de las empresas locales e internacionales.

Parámetros de vida da mina

Lei de entrada ao mu��o 1.70 g/t de ouro
Ratio est�ril/mineral 8.0/1
Rendemento anual 2.1 mill�ns de toneladas
Capacidade de moenda 6.000 toneladas/d�a
Recuperaci�n de ouro 89.1%
Vida da mina 9.9 Anos

Recursos Minerais segundo IN 43-101

A AEP baseuse na estimación de recursos minerais segundo IN 43-101, o 27 de maio de 2011. (Ver a seguinte táboa para máis detalles).

Dep�sito de ouro de Corcoesto
Tipo de Recurso Cortado
(g/t Au)
Toneladas
(x1000)
g/t Au Contido en ouro
(x1000 oz)
Medido 0.65 3,899 1.77 222
Indicado 0.65 1,823 1.69 103
Medido + Indicado 0.65 5,783 1.74 325
Inferido 0.65/2.0 20,265 1.76 1,149
 1. Segu�ronse modelos de definici�n CIM para a estimaci�n de recursos.
 2. Os modelos de recursos 2010 e 2011 estim�ronse mediante o m�todo inverso da distancia elevado a unha potencia (IDP) dentro dun modelo de bloques tridimensional con zonas mineralizadas delimitadas por envolventes s�lidos.
 3. Para a estimaci�n do recurso utiliz�ronse un total de 19,075.7 m. de trincheiras superficiais, con 225 trincheiras, 443,1 m. de mostreo de galer�as en 4 galer�as e 42,111.18 m. de sondaxes de testemu�a e de circulaci�n inversa (RC) en 342 sondaxes, con espaciado de mostra menor de 30 m. para os recursos medidos, menor de 40 m. para recursos indicados e menor de 195 m. para os recursos inferidos, ag�s os recursos inferidos por debaixo de 200 m. da superficie e para os dous sistemas de vetas do norte que se utilizaron espaciados de 196 m.
 4. Utilizouse unha lei de corte de base de 0.65 g/t Au para os recursos por enriba dunha profundidade de 200 m. desde a superficie e usouse unha lei de corte de 2.0 g/t Au para os recursos por debaixo de 200 m. desde a superficie.
 5. Incl�ese a diluci�n para un ancho m�nimo minable de 2.0 m. e bancos de 4,0 m. de altura.
 6. Os recursos minerais que no son reservas minerais non te�en viabilidade econ�mica.
Custo inicial do capital utilizando una contrata para a minaría

Precísase un gasto inicial de capital de $135 millóns para construír o proxecto que se detalla no cadro seguinte.

Custo inicial do capital
Descrici�n En mill�ns de US$
Desenvolvemento de enxe�ar�a e preproduci�n 28.5
Enerx�a 4.0
Planta de Procesamento 92.0
Est�riles e Restauraci�n 10.9
Custo total inicial 135
Perforaci�n de recursos 9.0
Compra de Royalty 1.5
Continxencias - 17.5% 25.3

Esta estimación de capital baseouse nun tipo de cambio de 1,38 Euro/US$ e baséase en estimacións estándar de industria dos prezos de 2011 subministrados polos provedores.

Custo da operación no lugar

O proxecto de Corcoesto está deseñado como unha operación que combina minaría a ceo aberto e subterránea. Os custos da operación da vida da mina son de $32.52/tonelada de mineral moído para ceo aberto e $56.78/tonelada de mineral moído para subterránea, como se detalla na seguinte táboa.

Custo da operaci�n no lugar
Descrici�n A ceo aberto (US$/tonelada mo�da) Subterr�nea (US$/tonelada mo�da)
Minar�a (incl�e dep�sitos de entullo e persoal) 15.74 40.00
Moenda 14.63 14.63
Est�riles 1.00 1.00
G & A 1.15 1.15
Total 32.52 56.78

Infraestrutura

O proxecto de ouro de Corcoesto sitúase no noroeste de España a uns 35 quilómetros ao suroeste da cidade da Coruña na Comunidade Autónoma de Galicia. O proxecto dispón dunha excelente infraestrutura, que está conectada coas vías existentes na comunidade cercana a Corcoesto. A subministración de enerxía eléctrica completarase coa conexión dunha nova subestación á liña de alta tensión de 22kV existente que actualmente divide o proxecto. Os empregados da mina desprazaranse diariamente desde as poboacións limítrofes.

Metalurxia e Tratamento

Calcúlase a recuperación metalúrxica nun 89,1%, baseada nunha serie de probas completadas nos laboratorios McClelland, en Sparks, Nevada, durante o ano 2011. Os traballos incluíron probas de diagnóstico completas nunha serie de mostras das perforacións nas tres principais zonas mineralizadas de ouro en Corcoesto. A planta de procesamento de 6000 TPD utilizará trituración, moenda, gravidade, flotación e cianuración convencionais para producir ouro doré.

Entre os principais equipos para a planta de tratamento atópanse a esmagadora primaria con capacidade para 6.000 tpd (34" x 44"), un muíño semiautóxeno (SAX), dous muíños de bolas (14' x 18') e un muíño vertical para a remoenda do concentrado de flotación. O Work Index promedio para a moenda con bolas é de 14,3 kW/t para un tamaño de moenda de 53 micras.

A instalación de tratamento inclúe: unidades gravimétricas centrífugas, celdas de flotación para desbaste, apure e relavado, espesador para o concentrado, tanques de lixiviación e adsorción en carbón (13,8m. x 13,8 m.), circuíto de elución, electrodeposición e fusión. Como instalación auxiliar haberá un sistema de manexo dos reactivos que incluirá a unidade de destoxificación para a destrución do cianuro.

Recomendacións e Plan de Desenvolvemento

A AEP demostra que o Proxecto de Ouro de Corcoesto, de acordo coa normativa do IN 43-101, contén uns recursos minerais con potencial de seren economicamente viables explotados segundo o escenario do Caso Base. Como resultado, Ore Reserves Engineering Inc. recomendou que a empresa actualice la AEP a nivel de estudo de viabilidade. O traballo adicional recomendado inclúe a conversión de recursos utilizando sondaxes de superficie para os recursos a ceo aberto, así como o desenvolvemento dunha galería subterránea para sondear os recursos das zonas más fondas.

Persoas Cualificadas
Os datos do informe técnico do Proxecto de Ouro de Corcoesto AEP deste comunicado foron lidos e aprobados por Alan Noble, PE , Ore Reserves Engineering Inc., un enxeñeiro de minas profesional rexistrado no Estado de Colorado, EE.UU. e unha persoa cualificada ("PQ") tal como se define no Instrumento Nacional 43-101. Estase preparando un informe técnico y presentarase nos próximos 45 días.

O Sr. Gregory Smith, P. Geo., Vicepresidente de Exploración da Compañía, é unha persoa cualificada tal como se define no IN 43-101, y ha elaborado y aprobado los datos técnicos y la información en esta página web

A avaliación preliminar inclúe recursos minerais inferidos que son considerados demasiado especulativos xeoloxicamente para aplicarlles as consideracións económicas para que poidan ser categorizados como reservas minerais, e non hai certeza de que a avaliación preliminar será levada a cabo.


Descrici�n da propiedade, localizaci�n e accesibilidade

A Propiedade Aurífera Corcoesto (a Propiedade) é un proxecto de exploración aurífera en etapa avanzada, que está situado no noroeste de España, aproximadamente a 36 quilómetros ao oeste-suroeste da cidade costeira da Coruña, na Comunidade Autónoma de Galicia. Localízase aproximadamente a 1,5 quilómetros ao leste da parroquia de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños, arredor de 12 quilómetros ao oeste do concello de Carballo. O proxecto dispón dunha excelente infraestrutura e inclúe unha rede de acceso de camiños pavimentados e subministración eléctrica de 22 Qv que atravesa a Propiedade. Galicia é unha das comunidades autónomas que máis impulsa a minaría en España, con varias minas activas a ceo aberto de granito, lousa, mármore e carbón actualmente en operación.

Location Map and Claim Boundaries
Mapa de Localizaci�n y L�mites de la Concesi�n
Mapa de localizaci�n e l�mites da concesi�n

O lugar de Corcoesto ten unha infraestrutura comercial limitada, constituída principalmente por actividades locais de gandería e agricultura. A pesar de que hai varias granxas pequenas nun radio de 10 quilómetros na zona do proxecto, os obxectivos principais para exploración e desenvolvemento non se atopan en áreas cultivadas. O lugar de Corcoesto está formado por pequenos núcleos de poboación dispersos na parte occidental, pero fóra da zona que se verá afectada polas operacións previstas de minaría.

Historia de exploraci�n

Os primeiros en explotar os xacementos de ouro en Corcoesto foron os romanos e, máis recentemente, a finais da década dos oitenta e principios dos noventa, compañías mineiras como Sagasta Gold e Aurífera Gallega. Durante as súas campañas de exploración, descubriron 28 estruturas angostas cun contido relativamente alto de ouro, das que se seleccionaron 12 para fins de extracción soterrada limitada. Desde entón, as empresas Río Tinto Minera, Río Narcea Gold Mines e Kinbauri Gold realizaron tarefas de exploración. Os seus esforzos tiñan como obxectivo definir unha tonelaxe bruta, recursos auríferos de baixo grao, con miras a desenvolver potencialmente unha operación mineira a ceo aberto. Ata o momento, os propietarios anteriores do proxecto terminaron un total de 31,166 m en 283 perforacións.

Perforaci�n

Cross Section Peton de lobo
Cross Section Peton de lobo
RNGM perforou máis de 19,000 m en Corcoesto, dos que 16,795 foron perforacións diamantinas de diámetro HQ, e o resto foron perforacións de Circulación Reversa (CR). As perforacións de tipo CR realizáronse durante o programa de recheo en 2003 unicamente nas partes do proxecto onde se realizaran perforacións paralelas por CR con éxito durante o ano 2002.

RNGM realizou as perforacións de case todo o proxecto cara a parte sur, agás na zona de Petón de Lobo, onde se fixeron perforacións paralelas ás que realizara a empresa Río Tinto nun azimut de 154º (S26E).

Nas campañas de perforación de RNGM participaron tres compañías de perforación que usaron diámetros HQ ou maiores, e as recuperacións de mostras son, en xeral, excelentes (>97%).

Gran parte dos traballos de perforación de RNGM desenvolvéronse a principios de 2003 como parte do programa de recheo para unha operación de lixiviación en pía a ceo aberto. Este programa implicou a perforación de case 13,000 m, incluíndo 2,000 m de perforacións de condenación. Os resultados xerais do programa de recheo confirmaron a tonelaxe e grao esperado para o depósito, aínda que o grao aurífero resultou inesperadamente máis alto nalgunhas áreas. Para o sistema de vetas de Cova Crea os resultados foron bastante homoxéneos e predicibles para a mineralización da veta albergada en ortoneises de grao fino, que se localiza na parte oriental do sistema Cova Crea. A mineralización en Cova Crea é aberta, en profundidade e cara ao oeste, onde COR200 intersectou 1.77 g Au/t sobre 14.95 m, iniciando a 4.20 m na sección 3410.

En Petón de Lobo, RNGM non rematou o programa previsto de recheo e a mineralización permaneceu aberta ao leste, onde COR202 intersectara 1.34 g Au/t sobre 30 m, iniciando a 37 m, 3.15 g Au/t sobre 7 m, iniciando a 107 m t 2.45 g Au/t sobre 18.3 m, iniciando a 120 m, incluíndo 8.13 g Au/t sobre 3.25 m Ata o mes de xuño de 2006, KNB realizou 21 perforacións diamantinas (DDH) que suman 4,378,30 m con diámetros HQ.

En 2005, Kinbauri Gold Corp. ("KNB") enfocou os seus traballos de perforación na área do Pozo do Inglés (8 perforacións) para probar graos auríferos altos a profundidade. Ademais, realizáronse catro perforacións para investigar anomalías xeoquímicas auríferas do solo que non se perforaran antes e nas que KNB atopou vetas de cuarzo de alto grao (17.7 g Au/t->30g Au/t).
En 2006, KNB desenvolveu 3 perforacións fondas en Pozo do Inglés, 2 perforacións fondas en Petón de Lobo e 4 perforacións pouco fondas sobre anomalías de solo nas áreas do norte.

As perforacións fondas de KNB en Pozo do Inglés confirmaron a presenza dalgunhas menas de alto grao en máis de 300 m de profundidade na zona xacente mineralizada.

A sección perforada no extremo occidental de Pozo do Inglés foi a 3460, onde a perforación 06K20 intersectou 10.26 g Au/t sobre 2.50 m, iniciando a 222 m e 4.93 g Au/t sobre 3.55 m, iniciando a 264.75 m, incluíndo 8.40 g Au/t sobre 1.40 m. A perforación 05K2, realizada 25 m ao leste da 06K20 intersectou 19.34 g Au/t sobre 2.50 m, iniciando a 137 m. A perforación fonda de KNB que confirmou menas de alto grao para a zona Pl-20 foi a 06K14 (sección 3700), que intersectou 5.45 g Au/t sobre 4.5 m, iniciando a 340 m, incluíndo 7.95 g Au/t sobre 2.0 m. KNB realizara unha perforación de pouca profundidade con anterioridade (05K5, sección 3760) na mesma mena, e intersectara 7.68 g Au/t sobre 3.30 m, iniciando a 211 m, Incluíndo 18.0 g Au/t sobre 1.0 m.

Dereitos Mineiros

O depósito de Corcoesto está situado dentro dos límites das concesións de explotación (E.C. polas súas siglas en inglés) "Cidade de Masma", "Cidade de Landró", e "Emilita". A táboa 1 contén descricións da concesión e as coordenadas de todos os recunchos da concesión en xeral. Río Narcea Gold Mines, SA (RNGM) é propietaria do 100% destas concesións. RNGM adquiriu as concesións de explotación o 26 de febreiro de 2003, despois do contrato de arrendamento que iniciou o 29 de maio de 1996.
                 T�boa 1
              Proxecto Corcoesto
               Dereitos Mineiros
------------------------------------------------------------------------------
Nome		Tipo de	 N�mero de Data de	    Estado do  (Ha) do 
Superficie	Permiso	 Permiso  outorgamento   Permiso   Permiso


-----------------------------------------------------------------------------
Emilita       E.C.   1221  18 de mayo, 1912  Granted    270.5 
-----------------------------------------------------------------------------
Cidade de Masma   E.C.   1455  16 de juno, 1926  Granted    305.5 
-----------------------------------------------------------------------------
Cidade de Landr�  E.C.   1454  16 de juno, 1926  Granted    197.6 
-----------------------------------------------------------------------------

Claims Deposits
Dep�sitos concedidos

Dep�sitos concedidos


A concesión de explotación outorgada polo Goberno español dálle ao titular da concesión o dereito de extracción de minerais dunha área especificada. A concesión non outorga dereitos sobre a superficie mesma, que se lle deberá comprar ou alugar ao propietario destes dereitos. Non obstante, a concesión de explotación ten prioridade sobre os dereitos sobre a superficie e un propietario dos dereitos de superficie reticente á explotación podería ser forzado a renunciar aos seus dereitos sobre a superficie a través dun proceso de condenación. A duración normal dunha concesión é de 30 anos, pero pode renovarse por outros 30. As concesión de explotación orixinais outorgáronse en 1912 e 1926 e renováronse varias veces desde entón.

Non hai regalías sobre a propiedade, unicamente un pagamento mínimo por "canon de superficie" que non constitúe unha regalía.

Non se sabe da existencia de responsabilidades ambientais da propiedade.

Escenario Xeol�xico

Fig. 7
Figura 7
O depósito aurífero de Corcoesto xace nunha banda de cizalla diestral de 2 quilómetros de largo con dirección N30E, aloxada dentro dunha estrutura rexional antiforme na área noroccidental do Dominio Esquistoso de Galicia-Tras Os Montes (DEGTM), tal como se mostran na Figura 7. O DEGTM representa o baseamento dentro da Zona de Galicia-Tras Os Montes (ZGTM), que forma parte do Macizo Hercínico Ibérico. O DGTM é unha unidade metamórfica altamente deformada que estivo suxeita a pregamentos xacentes e formación de fallas por cabalgamento a nivel rexional. Está composta por rochas metasedimentarias (filitas, grauvacas, cuarcitas e cherts) do Precámbrico ao Devónico e ortoneises derivados de granitos e migmatitas hercínicas.

As rochas ígneas da área de Corcoesto están relacionadas con granitos sincinemáticos que se deformaron durante as súas últimas etapas de formación. O metamorfismo deformou estas rochas, xerando unha marcada textura foliada.

Mineralizaci�n

A mineralización aurífera no xacemento de Corcoesto está conformada por vetas laminadas de cuarzo, brechas de cuarzo e silicificación correspondente ás zonas de extensión comprendida na banda de cizalla diestral Malpica-Noia con verxencia ao norte-leste. As vetas de cuarzo e brechas están presentes en ortoneises potásicos, neises biotítitcos e esquistos.

O xacemento aurífero de Corcoesto está conformado por varios sistemas de vetas de importancia, todos en dirección norte-leste, como se mostra na figura 8. Cova Crea é o sistema de vetas no extremos sur. Na zona NL da estrutura, albergada na banda de ortoneises de grao fino, está formada por vetas laminadas. Ao SO, o sistema Cova Crea atópase en migmatitas, neises biotíticos e paraneises. Predominan as vetas angostas de cuarzo con arsenopiritas nas zonas de maior silicificación. A figura 8-1, sección 3885, mostra a mineralización típica de Cova Crea, onde hai máis vetas laminadas cunha zona grosa de baixo grao (entre 1.5 e 2.0 g Au/t) que contén un núcleo de maior grao (maior a 3 g Au/t). Realizáronse perforacións na estrutura nesa dirección por, como mínimo, 500 m e a unha profundidade vertical de 100 m, e a mineralización permanece aberta ao oeste e a esa profundidade.

A estrutura mineralizada de maior relevancia no xacemento aurífero de Corcoesto ten unha dirección N70L na zona central do depósito que corta transversalmente todos os corpos litolóxicos ao N30E. As partes central e occidental desta estrutura coñécense coo "sistema de vetas de Pozo do Inglés", seguindo a terminoloxía local dada aos traballos soterrados na zona. O extremo oriental da estrutura, o sistema de vetas de Petón de Lobo, tamén respecta a terminoloxía local.

Do ano 2005 ao 2008, KNB, a empresa que realizaba as operacións previamente, obtivo unha opción sobre a Propiedade de Río Narcea e publicou un informe técnico NI 43-101 titulado "Informe técnico sobre o xacemento aurífero de Corcoesto, Galicia, España" (o informe), de data 22 de agosto de 2006, polo Enx. Alan Noble, de Ore Reserves Engineering (ORE). A empresa que operaba anteriormente, Kinbauri Gold Corporation (KNB) volveulle solicitar a ORE en xuño de 2006 que compilara un informe técnico NI 43-101 para a propiedade Corcoesto situada en Galicia, no extremo nororiental de España. O Informe Técnico de 2006 tiña como fin desenvolver unha avaliación independente do potencial de exploración, os recursos auríferos e o maior desenvolvemento da propiedade de Corcoesto. Este informe contén un resumo técnico sobre as actividades de exploración e desenvolvemento e os seus resultados, así como do recurso mineral definido actualmente para o Proxecto de Corcoesto.

O 2 de setembro de 2010, Edgewater recibiu un informe técnico NI 43-101 actualizado titulado "Informe técnico sobre o xacemento aurífero de Corcoesto" (o informe) do Enx. Alan Nobel de ORE. O informe calcula os recursos medidos e indicados en 5,657,000 de toneladas de clasificación 1.73 g/t Au que conteñen 315,000 onzas de ouro a un corte de 0.65 g/t Au, e Recursos Inferidos de 16,542,000 de toneladas de clasificación 1.66 g/t Au, que conteñen 885,000 onzas de ouro a un corte de 0.65 g/t Au para recursos desde a superficie ata 200 m de profundidade, e un corte de 2.0 g/t Au para recursos por debaixo dos 200 m. Seleccionáronse clasificacións de cortes razoables para informar sobre os recursos por debaixo dos potencialmente susceptibles á explotación mineira de ceo aberto para as seccións superiores do xacemento e para o desenvolvemento soterrado das seccións inferiores do mesmo. Os recursos inferidos inclúen un recurso de maior grao, por debaixo dos 200 m desde a superficie, de 1,857,000 de toneladas de clasificación 3.27 g/t Au a un corte de 2.0 g/t, que contén 196,000 onzas de ouro. A Táboa 1 resume os recursos minerais indicados no informe.

T�boa 1
Xacemento de ouro de Corcoesto
Resumo de Recursos Minerais 2011
Categor�a del Recurso Corte
(g/t Au)
Toneladas
(x1000)
g/t Au Contenido de oro
(x1000 oz)
Medidos 0.65 3,899 1.77 222
Indicados 0.65 1,823 1.69 103
Medidos + Indicados 0.65 5,783 1.74 325
Inferidos 0.65/2.0 20,265 1.76 1,149


1.A estimación de recursos axústase ás normas de definición do CIM (Instituto Canadense de Minas, Metalurxia e Petróleo).
2.O modelo de recursos 2010 utilizou unha estimación de clasificación de grao por distancia inversa (IDP) nun modelo de bloque tridimensional con zonas mineralizadas definidas por modelos de arame.
3.O recurso utilizou un total de 1,101.9 m en 55 trincheiras superficiais, 443.1 m de mostra de fochanca en 4 fochancas e 42,326.2 m de perforacións diamantinas e CR, con espazamento entre mostras menores a 30 m para os Recursos Medidos, menos de 40 metros para os Recursos Indicados e menos de 195 m para os Recursos Inferidos, agás para os Recursos Inferidos por debaixo dos 200 m da superficie e para os 2 sistemas de vetas ao norte, que utilizaron un espazamento de perforación de 196 m.
4.Utilizouse unha clasificación de corte base de 0.65 g/t Au para o informe de recursos por enriba dos 200 m de profundidade a partir da superficie e unha clasificación de corte de 2.0 g/t Au para o informe de recursos por debaixo dos 200 m de profundidade da superficie.
5.Incluíuse disolución para un largo de minado mínimo de 2.0 m nun banco de minado de 4.0 m de altura.
6.Os Recursos Minerais que non constitúen reservas minerais non demostraron viabilidade económica.

A estimación de Recursos Minerais utilizou como base 42,326.2 m de perforación diamantina e CR en 436 pozos, ademais de datos provenientes de trincheiras superficiais e mostras de fochancas. O Recurso Mineral inclúe resultados da perforación que non se incluíran en estimacións anteriores de recursos, incluíndo perforación profunda, e os Recursos Inferidos non se incluíron en estimacións anteriores en áreas con perforacións moi espazadas.

Fig. 8
Figura 8
Fig. 8-1
Figura 9O sistema de vetas de Pozo do Inglés mostra os graos máis altos e continuos no Xacemento Aurífero de Corcoesto, especialmente entre as seccións 3460E e 3860E. Predominan as litoloxías de carácter migmatítico con texturas variables, de rochas holocristalinas homoxéneas a neis, e bandas paralelas á cizalla principal (N30E), así como zonas biotíticas escuras que limitan con capas granitoides. A mineralización de alto grao está conformada por vetas de cuarzo gris a azuladas en dirección N70-80E, e buzamento de subvertical a 45N. estas vetas conteñen arsenopiritas diseminadas e en filón (3%-10%), contidas en zonas máis amplas de silicificación. Nesta área tamén se presenta mineralización en brecha, cos graos máis altos de todo o xacemento.

Hai diversas zonas silicificadas con vetas de cuarzo que conforman todo o sistema de vetas en Pozo do Inglés. A zona xacente (PI20) mostra os niveis máis altos e a mellor continuidade das zonas de Pozo do Inglés. É un sistema pechado de vetas enlazadas, máis que unha veta única. A porción fóra da falla desta zona ao suroeste da "Falla Lonxitudinal" chámase Zona PI-20W, e a porción nororiental chámase Zona PI-20F. A pesar de que semella ser a mesma nos dous lados, dáselles nomes independentes para fins do cálculo de recursos. A zona PI-20 é unha proxección de grosor cun mínimo de 2 m de grosor e 5 g Au/t de corte. Outras zonas de Pozo do Inglés son PI-10, PI-25, PI-27, PI-30, PI-35 e PI-40. Cada unha de elas mostra mineralización continua, pero non hai unha mineralización tan marcada ou tan continua como na zona PI-20. As escasas perforacións profundas na zona PI-20 indican que hai recursos soterrados potencialmente extraíbles na profundidade.

O sistema de vetas de Petón de Lobo é a continuación ao leste do sistema de vetas de Pozo do Inglés. A rocha receptora principal de mineralización en Petón de Lobo é a banda de neis leucocrático de gran groso que aflora na parte leste da propiedade. Identificáronse, como mínimo, cinco estruturas mineralizadas con dirección N70E nesta unidade, con mineralización similar á de Pozo do Inglés (é dicir, un sistema de vetas enlazadas incluído nunha zona silicificada máis grande). Algunhas destas estruturas poden conter ouro de alto grao con clasificación abonda e continuidade como para realizar extraccións mineiras soterradas. Ao parecer, a continuidade nestas zonas parece ser significativa, tanto verticalmente como en extensión.

RNGM perforou intensivamente a área de Petón de Lobo durante o programa de recheo de 2003, pero non se rematou cara o leste e a profundidade. KNB realizou dúas perforacións nesta área a comezos de 2006 e os resultados mostran excelente potencial en novos recursos de extracción mineira a ceo aberto e soterrada, ao leste e a profundidade.

RNGM desenvolveu investigacións na parte norte da propiedade por medio de prospeccións xeoquímicas de solo e trincheiras subsecuentes nas principais anomalías de solo, así como limitada perforación diamantina pouco fonda. Algúns resultados alentadores dos traballos de perforación de RNGM e das trincheiras que non se probaran con perforación impulsaron a KNB a realizar unha prospección xeoquímica do solo moito máis detallado que abrangue as áreas ao norte de Pozo do Inglés e Petón de Lobo, ata o límite da propiedade. A continuación escaváronse e mostreáronse en banda 19 trincheiras (681 m), co que se definiron novos obxectivos de perforación, dos que catro se cumpriron a primeiros de 2006. Dous dos pozos, 06K15 e 06K21, intersectaron zonas pouco fondas que proporcionaron ata 5.0 g Au/t sobre 5.25 m e 2.72 g Au/t sobre 5.35 m, respectivamente.

Procesamento Mineiro e Probas Metal�rxicas

T�boa 3
Proxecto de Corcoesto
Resumo de Resultados de Probas Metal�rxicas
Fecha Laboratorio Pruebas Resumen
1998 Independent Metallurgical Labs
Perth, AUS
Gravimetr�a, flotaci�n, lixiviaci�n por cianuraci�n directa 4% de recuperaci�n de Au por gravimetr�a
86% de recuperaci�n de Au por flotaci�n de residuos pobres
80% de recuperaci�n de Au por cianuraci�n directa de residuos pobres
1998 McClelland Labs
Sparks, NV, USA
Rodillo de botella y lixiviaci�n por cianuraci�n por columna 68% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 4 d�as a 1.7 mm.
65% de recuperaci�n de Au, lixiviaci�n por columna 60 d�as a 6.3 mm.
2002 Lakefield Research Johannesburg, SA Rodillo de botella y lixiviaci�n por cianuraci�n por columna 74% a 82% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 7 d�as a 6 mm.
90% de recuperaci�n de Au, lixiviaci�n por columna 95 d�as a 6 mm.
2003 Lakefield Research Johannesburg, SA Rodillo de botella
Cianuro
43% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 14 d�as a 6 mm.
2003 -- 2004 McClelland Labs
Sparks, NV, USA
Rodillo de botella y lixiviaci�n por cianuraci�n por columna 44% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 10 d�as a 6 mm.
63% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 10 d�as a 1.7 mm.
89% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 10 d�as a 106�.
92% de recuperaci�n de Au, rodillo de botella 4 d�as a 75�.
59% de recuperaci�n de Au, lixiviaci�n por columna 90 d�as a 6 mm.


Polo tanto, as probas metalúrxicas indican diversas opcións para procesar as menas minerais de Corcoesto:
1.Lixiviación en pía con trituración fina (6mm) que proporcione aproximadamente 60% de recuperación aurífera.
2.Moenda convencional e lixiviación por cianuración que proporcione aproximadamente 90% de recuperación aurífera.
3.Flotación e lixiviación por cianuración ou venda do concentrado (80% a 90% de recuperación).
4.Pódese usar gravimetría para incrementar a recuperación nas opcións de flotación ou lixiviación por cianuración.

Exploración de Corcoesto y objetivos

Edgewater contratou os servizos de Ore Reserves Engineering para realizar unha revisión na estimación de recursos NI 43-101 para o Xacemento Aurífero de Corcoesto, que incluirá todos os datos de perforación de Kinbauri entre 2005 e 2007 provenientes dos catro sistemas de vetas da área norte. Tamén será necesario realizar perforacións de delimitación para definir o potencial máximo do recurso na Propiedade, así como o potencial do recurso aurífero a niveis profundos que non foron probados na súa marioría.

Tal e como se anunciou o 28 de xullo de 2010, Edgewater asinou un contrato de compra de accións definitivo datado o 27 de xullo coa fin de adquirir as accións en circulación de Río Narcea Gold Mines S.L., unha filial de propiedade total de Lunding Mining Corporation. O peche da compra producirase unha vez que se reciban os consentimentos regulatorios típicos dunha transacción desta natureza.

Río Narcea é propietaria do 100% do interese do Proxecto Aurífero Malpica-Tui, incluíndo o Xacemento Aurífero de Corcoesto da rexión noroccidental de España, así como 7 proxectos auríferos e cupro-auríferos adicionais nun total de 50,013 Ha na rexión suroccidental de España.